POWDER TOWER EUROPE SWEDEN REGIONS GOTLAND VISBY ALMEDALEN.

by

Item #287615 | Published 6/9/08
I Almedalen i Hansestaden Visby, World Heritage 1995, ligger en damm. Almedalen ligger mellan Strandvägen i väst, Strandgatan, Kruttornet norr, Birgersgränd och Tage Cervinsgatan i öst. I söder Donnersgatan. Under medeltiden var här en hamn. Tornet var ett försvarstorn på den tiden, för hamninloppet. Kruttornet är det äldsta tornet i Visby ringmur och ligger som försvarstorn till den medeltida hamnen, nu känd som Almedalen. Kruttornet var det första tornet som byggdes i Visby, dess uppgift från begynnelsen var att försvara inloppet till den gamla hamnen (som idag inte längre är någon hamn eftersom Gotland har stigit på grund av landhöjningen) och se till att inga fientliga båtar kunde ta sig in. Från tornets topp kunde armborstskyttar skjuta rakt ner i inkommande båtar. Tornet hade ingen port utan en liten lucka ett tiotal meter upp på väggen, man kom dit via en stege som sedan drogs upp, vilket gjorde det svårt för angripare att nå besättningen. Namnet "Kruttornet" fick det dock avsevärt mycket senare än det byggdes. Det fick under medeltidens strider med danskarna agera krutförråd åt båda sidor, eftersom det inte var ovanligt att staden erövrades. Man byggde då på en utbyggnad på tornet. En del uppgifter wikipedia.org
  • 486 Views
  • 5 Likes
  • 0 Comments
  • Standard
  • Extended
  • Print size
Medium
Commercial
800 x 1200
$11.90
Large
Commercial
2126 x 3189
$35
This image cannot be purchased with the monthly packages.