EUROPE SWEDEN REGIONS GOTLAND RAUKAR ON ISLAND OF FÅRÖ LANGHAMMARS.

Rauk Raukar on the island of Fårö.Rauk (Swedish plural: raukar) is a Swedish term for a stone column created by natural erosion. Rauks can be found on the islands of Gotland and Fårö. Many rauks have been eroded into unusual shapes.THE LANGHAMMAR PENINSULA AND THE LAMGHAMMAR NATURE RESERVE ON NORTH-WESTEN FÅRÖ FEATURE ROCKY BEACHES LANGHAMMAR WAS THE SETTINGS FOR INGMAR BERGMAN'S MOVIE THROUGH A GLASS DARKLY. Swedish filmmaker Ingmar Bergman lived and died on Fårö, and several of his movies were filmed there, among them Through a Glass Darkly (1961), Persona (1966), Hour of the Wolf (1968), Shame (1968), The Passion of Anna (1969), and Scenes From a Marriage (1972; filmed at the home of his ex-wife). The Bergman Festival is a weeklong tribute to the filmmaker held on the island every June.Andrei Tarkovsky's The Sacrifice was also filmed on Fårö. The Langhammar peninsula and the Langhammar nature reserve on north-western Fårö feature rocky beaches with the Ice Age stone monoliths known as rauks. Langhammar was the setting for Ingmar Bergman's movie Through a Glass Darkly. From Wikipedia, the free encyclopedia SWEDISH:Vid Langhammars-hamaren ligger Klajvika och naturreservatet Langhammars med raukområde där står ett drygt 50 talet raukar av vilka några är mer än 8 metter höga och formade som bildstoder. Berggrunden i området består omväxlande av lagrad kalksten och revkalksten. I den södra delen av reservatet är jordtäcket tunt, och på många ställen går hällen i dagen. Bilden är från mellersta delen av raukområdet. SWEDISH: En rauk är en av abrasion formad sten, ett geologiskt vittringsfenomen som bildas när relativt mjukare bergarter vid stränder eroderas av det omgivande havet och en hårdare kärna av kalksten blir kvar. Raukar är vanliga på Gotland, men finns också på Öland. 'Rauk' är ett gutniskt ord, i svenskan sedan 1852, rotbesläktat via fornnordiska hraukr med bland annat råge och dialektala rök i betydelsen 'skyl'. From Wikipedia, the free encyclopedia.
Object: #463851
  • Commercial use
Object: #463851
  • Resale, max 1000 products
You can read about our extended licenses here.
Image size
Unit
DPI

Result:
This image cannot be purchased with the monthly packages.
Popular images from the same photographer