HISTORICAL REENACTMENTA EUROPE SWEDEN REGIONS GOTLAND STÅNGA.

Vikingahall Lojstahallen i Stångasocken Historiskt återskapande och levande historia innebär ett försök att för nöjes, utbildnings och i viss mån även forsknings skull, återskapa en del av en historisk händelse (Hastings, Axtorna eller Poltava) eller en historisk period (vikingatid, 1400-talet i Sverige eller den Gustavianska epoken) så troget originalet som möjligt. Att återskapa ett historiskt skede är inte ett nytt påfund. Medeltida torneringar kunde ha romerskt tema, och romarna själva återskapade berömda fält- och sjöslag som folknöje i sina teatrar. Historiskt återskapande i utbildnings- och forskningssyfte är dock av senare datum. Begreppen historiskt återskapande (på engelska historical reenactment) och levande historia (living history) används ofta synonymt. Ska man vara strikt skiljer de sig genom att man under återskapandet i högre grad agerar och lever sig in i rollen av en historisk person, medan levande historia är mer fokuserat på hantverk, material och teknik. Vissa former av historiskt återskapande kan därför innehålla inslag av levande rollspel, men dessa företeelser ska för den skull inte blandas ihop. LOOK FOR MORE INFORMATION ON PICTURES: SWEDEN. GOTLAND. LOJSTA HALL INFO.
Object: #464257
  • Commercial use
Object: #464257
  • Resale, max 1000 products
You can read about our extended licenses here.
Image size
Unit
DPI

Result:
This image cannot be purchased with the monthly packages.
Popular images from the same photographer