EUROPE SWEDEN GOTLAND DALHEM KYRKA VÄGGMÅLNINGAR.

Dalhems kyrka ligger i Dalhem i Dalhems församling på Gotland. I början av 1900-talet kunde Dalhems kyrka kallas Gotlands nationalhelgedom. Den stod då efter en genomgripande och påkostad restaurering (1899-1914) färdig att ta emot en ström av besökare från när och fjärran. Den hade blivit ryktbar. Restaureringsplanerna hade gjorts upp av den gotlandsfödde arkitekten och etsaren Axel Herman Hägg (jfr Ardre), och han hade också utfört kartongerna till de nya väggmålningarna. För det direkta restaurerings- och målningsarbetet svarade den likaledes gotlandsfödde konservatorn C.W. Pettersson. Man hade avsett att återställa medeltidskyrkan till ursprunglig skönhet, men i stället hade man förvandlat den. När arbetet var slutfört hade redan helt nya idéer om kyrkorestaurering börjat träda fram, och Dalhems interiör står nu kvar som ett monument över det senare 1800-talets ambitiösa men missriktade restaureringsideologi - och är som sådant värdefull. Det är lyckligtvis inte svårt att utskilja det falska från det äkta i den överväldigande rika dekoren. Kyrkans märkligaste medeltida konstverk är glasmålningarna, utförda på 1240-talet i tysk-bysantinsk stil. From Wikipedia, the free encyclopedia
Object: #602712
  • Editorial use ONLY
Image size
Unit
DPI

Result:
This image cannot be purchased with the monthly packages.
Popular images from the same photographer