EUROPA SWEDEN GOTLAND VISBY CITY STADSVAKT MEDELTIDSVECKAN (THE MEDIEVAL WEEK)

EUROPA SWEDEN GOTLAND VISBY CITY STADSVAKT MEDELTIDSVECKAN (THE MEDIEVAL WEEK)
Medeltidsveckan är en festival som sedan 1984 årligen anordnas under vecka 32 på Gotland och då främst i Visby. Temat för Medeltidsveckan var i många år Valdemar Atterdags brandskattning av Visbys borgare 1361, men numera varierar temat från år till år. Medeltiden är en period i Europas historia mellan antiken och renässansen från ungefär 400-talet till 1500-talet. Längden på perioden varierar kraftigt beroende på region. I Europas periferier anses medeltiden börja betydligt senare: i till exempel Norden först med vikingatågens slut och införandet av stenarkitektur och klosterväsen omkring år 1100. Medeltiden delas in i tre större perioder: tidig medeltid, en tid av stark decentralisering och låg tillväxt från ca 500 till 1000; högmedeltiden, som kännetecknas av stark ekonomisk tillväxt och befolkningsökning, stabilisering och centralisering av den politiska makten, från ca 1000 till 1350; och senmedeltiden, då tillväxten fick ett abrupt slut och en period av demografisk stagnation, ökad politisk turbulens tog vid, men då även en konsolidering av centralmakter som skulle fortsätta in på den tidigmoderna perioden. I början av augusti fylls Visby med medeltidsklädda människor, gycklare, riddare och musiker. Det anordnas medeltida marknad, tornerspel, armborst-tävlingar och liknande. info.wikipedia.se Stadsvakt i spelet är bl. Lars Barth från Slite.
Object: #603506
Editorial use ONLY
Image size
Unit
DPI

Result:
This image cannot be purchased with the monthly packages.
Popular images from the same photographer