Mostphotos integritetspolicy

Alla våra kunders och kreatörers personuppgifter behandlar vi alltid med högsta säkerhet och nedan förklarar vi hur era uppgifter hanteras. Vi är noga med hur, var, varför och under vilket tidsspann vi sparar era personuppgifter. All din personliga information lagras så länge ditt konto är aktivt. Närhelst du väljer att ta bort ditt konto tas även personuppgifterna bort på begäran. Detta görs antingen direkt via kontoinställningarna eller genom att maila oss. En del uppgifter kan komma att behöva lagras under en viss tid därefter, beroende på informationen och dess syfte. Detta och mer om hur vi hanterar alla personuppgifter kan ni läsa i stycket “Hur behandlar vi dina personuppgifter?” Har ni ytterligare frågor eller funderingar får ni gärna kontakta oss på privacy@mostphotos.com.

Till dig som kreatör

Bilder och Modellkontrakt är personuppgifter. Du som kreatör är personuppgiftsansvarig för alla bilder som du laddar upp på vår tjänst www.mostphotos.com. Dessutom ansvarar du för att ladda upp bilder som ligger i din äganderätt när du använder dig av vår tjänst www.mostphotos.com.
Bilder och Modellkontrakt är personuppgifter. Du som kreatör är personuppgiftsansvarig för alla bilder som du laddar upp på vår tjänst www.mostphotos.com. Dessutom ansvarar du för att ladda upp bilder som ligger i din äganderätt när du använder dig av vår tjänst www.mostphotos.com. Det ska alltid finnas giltiga modell- och egendomskontrakt vid publicering av samtliga bilder när detta krävs. Det är också viktigt att du väljer rätt användarlicens för bilderna: kommersiell licens eller redaktionell licens. Du kan läsa mer om våra licenser här. Mostphotos kommer att agera personuppgiftsbiträde enligt det personuppgiftsbiträdesavtal som finns som bilaga till användarvillkoren. För att underlätta och säkerställa detta har vi system på plats för att kvalitetssäkra bilder, modellkontrakt och att du som kreatör äger rätten att publicera och sälja användarrättigheten till dina bilder via vår tjänst. Detta för att minimera risken för både er som kreatörer och för Mostphotos kunder. Skulle du som kreatör medvetet bryta mot dessa regler och system har du som kreatör begått avtalsbrott och står själv som ansvarig för eventuella skador avtalsbrottet har medfört hos Mostphotos eller våra kunder. Mer om rättigheter och användning kan du läsa i våra användarvillkor.

Till dig som köpare

Mostphotos är personuppgiftsansvarig för all information som ni, som kund, laddar upp på vår tjänst www.mostphotos.com. Därför krävs inget personuppgiftsbiträdesavtal för dig som kund.
Mostphotos är personuppgiftsansvarig för all information som ni, som kund, laddar upp på vår tjänst www.mostphotos.com. Därför krävs inget personuppgiftsbiträdesavtal för dig som kund. En bild med en identifierbar person är en personuppgift. Det innebär att vi samlar in och hanterar dessa med högsta säkerhet. När ni som kund laddat ner en sådan bild från www.mostphotos.com kan vi inte kontrollera hur ni hanterar denna personuppgift och ni ansvarar för att bilderna (personuppgifterna) hanteras på ett säkert sätt där obehöriga inte har åtkomst till bilderna/personuppgifterna. Ni är också ansvariga för att ni använder bilderna med tillhörande licenser på ett korrekt sätt. Vill ni veta mer om rättigheter och användning kan ni läsa mer om detta i våra användarvillkor. Vill ni ha tips och konsultation om hur ni bör hantera bilderna inom er organisation kan ni kontakta oss på privacy@mostphotos.com.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Här får du reda på vilka personuppgifter vi behandlar om dig, varför vi gör det, var de kommer ifrån, vem som är involverad och vad vi gör med informationen. Välj bara den kategori du tillhör i menyn nedanför.

Välj bara den kategori du tillhör i menyn nedanför.