Räddningstjänst

Här har bilder från olika områden och situationer inom svensk räddningstjänst samlats i en gemensam kollektion. Bilder som är tagna från din närhet! Dessa bilder är enkla för svenskar att relatera till och bidrar därmed med trovärdighet till ditt budskap.