Bilder på symboler & ikoner

Ikoner och symboler är ett väldigt effektfullt kommunikationsverktyg. Ord blir plötsligt överflödiga och många gånger fungerar symbol- och ikonbilder som ett verktyg för att kommunicera över språkliga barriärer. I vår ikon- och symbolsamling hittar du det mesta tänkbara inom området.